Affiliaterichtlijnen

Websitevereisten

Om in aanmerking te komen voor het programma en onze commissie te ontvangen, moet uw website:
• Een logische navigatie hebben, die de gebruiker niet in de war brengt of misleidt
• Een professionele uitstraling hebben die past bij onze site
• Zich niet presenteren als een Rezidor-website door tekst en indeling van onze site te gebruiken
• Geen inhoud bevatten die als aanstootgevend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, grof, opruiend of controversieel beschouwd kan worden, waaronder van seksuele, gewelddadige of politieke aard (inclusief naaktheid in materialen of advertenties)
• Geen discriminatie van welke soort dan ook bevatten of bevorderen, zoals door het instellen van criteria gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd
• Geen activiteiten bevatten die betrekking hebben op een ongewoon of extreem risico voor het leven of het milieu
• Geen gokactiviteiten, alcohol, tabak, wapens of elke andere illegale stoffen verkopen, promoten of adverteren, op welke manier dan ook (inclusief door het gebruik van hyperlinks)
• Geen illegale of criminele activiteiten promoten, op welke manier dan ook
• Geen wachtwoord behoeven of enige andere beperkte toegang tot de site of gedeelten hiervan, zoals forums, etc. bevatten
• Geen niet-werkende foto's of links bevatten
• Geen onderdelen bevatten die niet afgerond zijn
• Niet in overtreding zijn met intellectuele eigendomsrechten van Rezidor of enige derde partij, inclusief door het gebruik van ongeautoriseerde links, domeinnamen, HTML-tags of content met ""Rezidor"" of andere trademarks van Rezidor, en iedere variatie of foutieve spelling hiervan
• Niet specifiek gericht zijn op minderjarigen (onder de leeftijd van 18 jaar)
• Geen tracking technologie gebruiken die de correlatie van gegevens met persoonlijke identificeerbare informatie mogelijk maakt, die onafhankelijk door andere uitgevers wordt verzameld over klanten van Rezidor, inclusief maar niet beperkt tot de SID (site identificatie) field technologie geleverd door Commission Junction.
• Wanneer uw website persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers verzamelt, zult u overduidelijk bekend maken aan bezoekers dat zulke informatie door u wordt verzameld; Rezidor is niet verantwoordelijk voor uw privacygegevenspraktijken.

Links die de site promoten.
Om in aanmerking te komen voor het programma en onze commissie te ontvangen, moeten uw links in overeenstemming zijn met de volgende vereisten:
• Links op uw website kunnen de vorm van afbeeldingen, banners en tekstlinks aannemen, die door Rezidor beschikbaar kunnen worden gesteld na goedkeuring in het programma via de Commission Junction Network Service. De content van alle links zal worden aangeleverd door Rezidor.
• Voor zoekfunctionaliteiten op uw website die gebruik maken van Rezidor trademarks, moeten (i) Rezidor links die RadissonBlu.com of parkinn.com in de titel hebben de gebruiker direct verbinden met de sites van RadissonBlu.com of parkinn.com; en (ii) zulke links dienen door Rezidor aan u te worden aangeleverd. Rezidor levert richtlijnen aan die dienen te worden gebruikt wanneer u naar onze site linkt, en onze trademarks en andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt.
• We kunnen HTML-banners, waarmee bezoekers direct naar de individuele gedeelten op RadissonBlu.com of parkinn.com kunnen navigeren, aan u ter beschikking stellen via de Commission Junction Network Service.

Websites
• E-maillinks: U mag tekst- of grafische links gebruiken in e-mails die u verstuurt naar geregistreerde bezoekers van uw site via uw eigen middelen. Gekwalificeerde links in e-mails, tekstueel of grafisch, behoeven dezelfde behandeling als alle hierboven beschreven links. E-mails die verwijzen naar Rezidor, de site, enig ander aspect van de aangesloten netwerksamenwerking met Commission Junction of Rezidor mogen alleen verstuurd worden naar individuen die aangegeven hebben ontvanger te willen zijn van zulke e-mails; ieder ander gebruik is niet toegestaan en zal leiden tot het beëindigen van deze overeenkomst. Enige incidentele inkomsten die worden gegenereerd uit spamtactieken worden niet toegestaan.
Onder geen enkel beding zal Rezidor verwijzingskosten betalen voor transacties die worden gegenereerd met behulp van de volgende activiteiten:
• U mag geen softwaredownload gebruiken om Rezidor of uw deelname in het programma te promoten. Dit is inclusief, zonder enige beperking, het onderstaande:
i. Programma's die zich beroepen op affiliatie-links en affiliatie-cookies automatisch instellen, zonder kennis van de gebruiker op het moment van het instellen van de link;
ii. Programma's die gebruikers oproepen om aangesloten links te gebruiken en cookies in te stellen, bijv. "herinnerings"-programma's;
iii. Programma's die extra schermen openen die Rezidors website tonen, ernaar linken of refereren of die openen in of refereren aan Rezidors site in elk verborgen, onzichtbare of minimaal zichtbare scherm.
iv. Programma's die linken naar de site van Rezidor, deze promoten of op andere wijze aangesloten links instellen via of met behulp van een toolbar, sidebar, reminder, pop-up of pop-under of andere functie.
• U mag geen HTML-code, IFRAME, JavaScript of andere systemen gebruiken om te zorgen dat een computer van een gebruiker een Rezidor link oproept of op een andere manier een tracking cookie instellen op de computer van een gebruiker, behalve na uitdrukkelijk verzoek van een gebruiker door het klikken op een toestemmingslink naar de site van uw website. U mag niet zorgen dat uw website automatisch links instelt, bijv. via pop-ups of pop-unders, als gebruikers op uw website komen, browsen of deze verlaten. Uw website mag geen programmalinks instellen in verborgen, onzichtbare of minimaal zichtbare schermen.
• U mag geen links plaatsen in nieuwsgroepen, message boards, banner-netwerken, counters, chatrooms, gastenboeken, IRC-kanalen of via gelijksoortige internetbronnen.
• U mag geen links plaatsen binnen gesyndiceerde contextuele search-marketingproducten aangeboden door een zoekmachine (bijv. Google’s AdSense programme of Overture’s Content Match programme). U mag de kopij van de tekstlink die u wordt aangeleverd, niet aanpassen.


Marketingpraktijken
Om in aanmerking te komen voor het programma en commissie te ontvangen, mag u zich niet bezighouden met marketingpraktijken die te maken hebben met:
• Het plaatsen van advertenties van Rezidor in zoekmachines, gebaseerd op de aankoop van Rezidors zoektermen die als handelsmerk dienen, alleenstaand of in combinatie met andere woorden of frasen. De gedefinieerde set van beperkte zoektermen met handelsmerk zal worden onderhouden in de CJ interface in de "Keyword Link"-sectie en kan op ieder gewenst moment worden bijgewerkt door Rezidor;
• Het plaatsen van advertenties van Rezidor in zoekmachines die door Rezidor als beperkt worden aangeschreven. De lijst van beperkte zoekmachines zal worden onderhouden in de programma-omschrijving en kan op ieder gewenst moment worden geactualiseerd en gewijzigd door Rezidor;
• Het plaatsen van advertenties van Rezidor in zoekmachines, gebaseerd op de aankoop van zoektermen van concurrerende merken (bijv. Hilton hotel), alleenstaand of in combinatie met andere woorden of zinnen;
• Het gebruik van softwareapplicaties van elk type;
• Online sweepstakes of promoties;
• Kortings- of loyaliteitsprogramma's van elk type;
• De plaatsing van advertenties van Rezidor binnen zoekmachineproducten die content of advertenties buiten het algemene domein van de zoekmachine publiceren (bijv. Google's AdSense)
• Commissie verdienen op de verkoop van Rezidor-producten (bijv. geautoriseerde reisagenten)
• Wijzigingen aanbrengen in de advertentietekst die door Rezidor wordt aangeleverd in zoekmachines of site content
• Consumentenboeking van een niet-commissietarief (bijv. medewerkerstarief of groepstarief);
• Tactieken die de presentatie van de site op elke manier verhinderen of belemmeren wanneer een gebruiker vanaf uw site wordt verwezen (bijv. door het gebruik van frames of pop-ups);
• Tracking-technologie (zoals spyware) die correlatie van tracking-data mogelijk maakt met persoonlijke identificeerbare informatie;
• Het tonen van prijsinformatie van Rezidor op uw site of binnen de advertenties die in uw marketingprogramma's verschijnen; of
• Inmenging met een verwijzing van een potentiële klant of bezoeker aan de site